Chiến Dịch Đen | China Salesman (2017)Chiến Dịch Đen | China Salesman (2017)

Chiến Dịch Đen | China Salesman (2017) Thuyết Minh Phim Chiến Dịch Đen Yan Jian, một kỹ sư công nghệ thông tin người Trung Quốc trẻ đã tình nguyện đi đến Bắc Phi và giúp đỡ công ty anh làm việc... [Xem thêm]