Hải Tặc | Pirates 2014Hải Tặc | Pirates 2014

Hải Tặc | Pirates 2014 Thuyết Minh 15 ngày trước khi triều đại Joseon ra đời, Long Ấn quý giá được triều Minh ban tặng đã biến mất! Lời đồn rằng Long Ấn đang trôi dạt trên biển & ai sở... [Xem thêm]