Những Người Đọc Mã | Windtalkers (2002)Những Người Đọc Mã | Windtalkers (2002)

Những Người Đọc Mã | Windtalkers (2002) Đơn vị của Joe, Anderson, Ben và Charlie đổ bộ lên hòn đảo Saipan, nới đang quân Mĩ và quân Nhật đang giao tranh ác liệt. Hai anh chàng da đỏ Ben và Charlie bắt... [Xem thêm]