Vùng Đất Tử Thần | The Dead Lands (2015)Vùng Đất Tử Thần | The Dead Lands (2015)

Vùng Đất Tử Thần | The Dead Lands (2015) Vùng Đất Tử Thần Sau khi bộ tộc của mình bị sát hại bởi một tên phản bội. Hongi, con trai thủ lĩnh của người Maori, phải đứng lên đi tìm kẻ đã... [Xem thêm]