Ba Lần Gặp GỡThe 3rd Charm (2018)

Ba Lần Gặp Gỡ | The 3rd Charm (2018) Phim Ba Lần Gặp Gỡ kể về câu chuyện tình yêu giữa Oh Joon Young (Seo Kang Joon) và Lee Young Jae (Esom) từ khi họ 20 tuổi, 27 tuổi và 32 tuổi. Joon Young là một sinh viên... [Xem thêm]

Bình luận về phim