Bạch HồThe Fox Lover (2013)

Bạch Hồ | The Fox Lover (2013) Trong thế giới tiên ma, đại ác ma của vũ trụ đen tối Hải Bức vương làm nguy hại nhân gian, khiến thiên hạ sợ hãi. Nha đầu Tiểu Thúy ở Hồ tiên cốc đem lòng yêu... [Xem thêm]

Bình luận về phim