Đêm Trắng Ở ApgujeongApgujeong Midnight Sun (2014)

Đêm Trắng Ở Apgujeong | Apgujeong Midnight Sun (2014) Thuyết Minh Đêm trắng ở Apgujeong kể câu chuyện về bốn gia đình trong ngành công nghiệp giải trí, với những mâu thuẫn, giằng xé không ngừng gia... [Xem thêm]

Bình luận về phim