Đi Tìm DoryFinding Dory (2016)

Đi Tìm Dory | Finding Dory (2016) Phim Finding Dory 2015 là bộ phim do đạo diễn Andrew Stanton và Angus MacLane hợp tác chỉ đạo dưới sự đầu tư phát triển của Pixar đánh dấu sự trở lại của cha con cá... [Xem thêm]

Bình luận về phim