Kiếm VũReign Of Assassins (2010)

Kiếm Vũ | Reign Of Assassins (2010) Trong một ngôi đền cổ trước một tượng Phật lớn là phần nhục thể của một pháp sư Ấn Độ có quyền năng ma thuật giúp xưng bá võ lâm. Hắc Thạch bang muốn... [Xem thêm]

Bình luận về phim