Song Thế Thanh XàGreen Snake (2019)

Song Thế Thanh Xà | Green Snake (2019) Bộ phim xoay quanh nhân vật Thanh Xà là một con rắn hóa thành người, bộ phim nói về việc Thành Xà đã bị người vu oan giật chồng, và đã bị đánh trọng thương... [Xem thêm]

Bình luận về phim